ADHDjentene er en frivillig organisasjon for jenter/kvinner med ADHD av jenter/kvinner med ADHD. 


Vi ønsker å skape et fellesskap, samt øke kunnskap og bevissthet rundt det å være jente/kvinne med diagnosen. Med å gi deg et innblikk i vår hverdag, dele erfaringer, artikler og tjenester håper vi å kunne bidra til at andre får den hjelpen dem trenger, men også bidra inn mot skole-/helse slik at disse sektorene bedre kan forstå hvordan våre funksjoner arter seg. 


Vi ønsker at alle skal bli sett, hørt og tatt på alvor.

Vi vil bli annerkjent som helt vanlige mennesker med andre måter å gjøre ting på.

LYTT TIL VÅR PODCAST