HVA ER ADHD?


Vi ønsker økt fokus på diagnosen ADHD. I dag oppdages mange, spesielt jenter sent i livet, hvilket kan få store konsekvenser for livskvaliteten hos den enkelte.Vi er alle ulike individer, vi har ulike utfordringer og interesser. Vi har ulike personligheter og humor – men vi har noen felles trekk.

ADHD er ikke synonymt med å dingle i toppen av et tre, henge i taklampen, ha et temperament fra H***e, eller ha en trang til å kaste ting eller spy ut urimelige ord og uttrykk, dette er en myte - nemlig. 

ADHD er i bunn og grunn en selvreguleringsdiagnose. Vi strever med å regulere følelser og handlinger, hvor vi retter oppmerksomhet i forhold til hva som foregår rundt oss, vi glemmer ofte tid og sted, til og med våre bevegelser og muskeltonus er vanskelig å regulere..  Så alt du mest sannsynlig har hørt om, eller tror ADHD er - det er mest sannsynlig feil eller ikke helt riktig.

Vi gir dere et innblikk i en hverdag som vår gjennom våre sosiale medier, men skulle du ønske fagtekster, eller å forstå ADHD bedre fra et faglig ståsted har vi samlet noen godbiter til dere.

Hva ønsker du å lære om ADHD i dag?