FOREDRAG


Hva skal til for at en person med ADHD skal bli best mulig forstått og mottatt i samfunnet? Hva skal til for at vi blir møtt med åpne armer og hørt når vi vet at det er noe som ikke stemmer, men vi ikke klarer å sette fingeren på dette?


Vi snakker ut fra egne erfaringer og tillært kunnskap omkring diagnosen, veien til utredning, livet etter diagnostisering, håndtering av diagnose osv..  Vi inngår gjerne samarbeid med andre instanser ved behov. 


Vi ønsker at ADHD skal bli allmenn kunnskap, derfor tilbyr vi foredrag*. Enten det er til skole, barnehage, barn, ungdom, foreldre, ansatte osv.  Vi tilpasser våre oppdrag ut fra ønsker. 


Fyll ut skjema så blir vi enige.


*priser kommer frem ved kontakt.