SOSIALE MEDIER


Vi jobber hovedsakelig gjennom sosiale medier, vi skaper fellesskap, deler av vår hverdag, forteller om våre egne opplevelser, erfaringer og deler kunnskap og tips til lettelser i hverdagen som vi selv har tillært oss på veien.


Vi jobber hardt og kontinuerlig for å fornye oss, oppdatere oss på det som skjer på forskningsfronten, men også hjelpe andre med innspill til tiltak, kurs og andre hjelpemidler som finnes der ute for oss med ADHD. 


Vi ønsker at ADHD skal bli mer akseptert og forstått for hva det er og ikke stereotypien av hva ADHD er, for dette stemmer som oftest ikke. 


Vi tar også inn gjester til våre snapchat-kanaler hvor vi vlogger om ulike temaer og hverdag. Send oss en melding på vår facebook-side om du ønsker å vlogge for oss.

ADHDguttene finner du her